IMG00143

Raaffestein stopt ermee

Het is over. Nooit meer naar Raaffestein. Met pijn in ons hart moeten we mededelen dat we stoppen met de organisatie van ons jaarlijkse festival aan de Maas in Ravenstein. We voorzien een groot financieel risico en vinden het daarom niet langer verantwoord om het festival te organiseren.

Van januari t/m september 2016 hebben we er nog aan getrokken om een stevig fundament onder ons festival te krijgen. Dat is helaas niet gelukt. Afgelopen week (begin oktober) hebben we besloten om definitief te stoppen.

Meerjarenplan
We hebben 5 edities kunnen organiseren sinds 2011. Na 5 edities besloten we om 2016 te gebruiken om samen met alle belanghebbenden een meerjarenplan te ontwikkelen. Het doel was om zekerheid te genereren voor alle Raaffestein-edities tot 2020. We hebben eerst bepaald in welke vorm we ons festival de komende jaren zouden willen neerzetten. Met een team van 18 vrijwilligers hebben we uitvoerig gebrainstormd over thema’s als doelgroep, programmering, vormgeving, enzovoorts en dat zeer gedetailleerd beschreven in ons festivalconcept. In de volgende fase hebben we dit concept doorgerekend naar een financiële begroting. Een deel van de kosten wilden we vooraf gedekt hebben door sponsoren, gemeente Oss, Dorpsraad Ravenstein en een enkele subsidie. In de laatste fase van ons toekomstplan zijn we op zoek gegaan naar financiële bijdragen van deze partijen. We hebben al deze partijen gevraagd om commitment voor ons meerjarenplan. Helaas is het resultaat hiervan te mager. We zien onvoldoende financieel draagvlak en we kunnen het niet verantwoorden naar onze vrijwilligers en stakeholders als we zouden doorgaan met ons mooie festival.

Vijf edities
Stichting Raaffestein houdt dus op te bestaan. We zien ook geen alternatieven. Een andere vorm van ons evenement willen we niet. Uitgangspunt voor ons meerjarenplan was dat we het festival niet radicaal wilden veranderen. We wilden vasthouden aan ons concept dat we in 5 jaar Raaffestein ontwikkeld hebben en waar we trots op zijn; onze festivalformule vol intimiteit en beleving, ons gevoel voor muzikaal talent, onze unieke locatie aan de Maas, het prachtig vormgegeven festivalterrein en een grote groep vrijwilligers. Aan die bouwstenen wilden we een stevig financieel plan koppelen. Helaas hebben we onvoldoende stakeholders achter ons plan kunnen scharen. Wat overblijft zijn prachtige foto’s, mooie muzikale herinneringen en fijne vriendschappen.

Een diepe buiging naar onze vrijwilligers, bezoekers, sponsoren en artiesten. Bedankt!